Bereik ons op: 035-533 70 05

Levert u elektronische diensten binnen de EU; meld u tijdig aan voor de MOSS!

Per 1 januari 2015 wijzigen de regels voor de plaats van dienst in de gehele EU voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten die een btw-ondernemer binnen de EU verleent aan particulieren of niet-ondernemers (overheid bijv.) in andere EU-lidstaten. Vanaf die datum zullen deze diensten niet langer belast zijn in het vestigingsland van de dienstverlener, maar in het land van de afnemer. Deze wijziging van de plaats-van-dienstregels betekent dat een Nederlandse btw-ondernemer die dergelijke diensten verkoopt aan particulieren in andere EU-lidstaten in al deze lidstaten btw verschuldigd is.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat een Nederlandse btw-ondernemer via internet e-books verkoopt aan particulieren in België, Duitsland, Luxemburg, Zweden en Oostenrijk. Op grond van de huidige plaats-van-dienst-regels is de Nederlandse btw-ondernemer hierover 21% Nederlandse btw verschuldigd. Echter, vanaf 1 januari 2015 is de Nederlandse btw-ondernemer uit ons voorbeeld hierover -ervan uitgaande dat de btw-tarieven in deze EU-lidstaten per 2015 niet wijzigen- 21% Belgische, 19% Duitse, 20% Oostenrijkse en 25% Zweedse btw verschuldigd.

Een aantal andere diensten die hier onder vallen zijn: website-onderhoud, website-design, hosting, levering van software, onderhoud van online marktplaatsen, diensten op het gebied van vaste en mobiele telefonie, voicemail, internet en particuliere netwerkaansluitingen, uitzenden van radio- en televisieuitzendingen (ook als deze via internet bekeken of beluisterd worden, denk aan ‘uitzending gemist’).

Een aantal diensten die er niet onder vallen: Cd’s en dvd’s, diensten van advocaten en financiele adviseurs die via e-mail adviseren, reclame en onderwijs via internet.

Om te voorkomen dat Nederlandse btw-ondernemers, zoals de btw-ondernemer uit ons voorbeeld, zich in al deze EU-lidstaten moet registreren voor de btw en periodiek lokale btw-aangiften moet indienen, is de Mini One Stop Shop-regeling of -in het Nederlands- de mini-één-loket-regeling (hierna: de MOSS) in het leven geroepen. Op grond van deze regeling kunnen Nederlandse btw-ondernemers die elektronische, telecommunicatie- of omroepdiensten verrichten aan particulieren in andere EU-lidstaten de te betalen buitenlandse btw per kwartaal in Nederland melden en betalen. Registratie voor de MOSS moet in één EU-lidstaat maar hoeft niet per se in de EU-lidstaat van vestiging. Wij verwachten echter dat de meeste Nederlandse btw-ondernemers zich ‘gewoon’ in Nederland zullen aanmelden voor de MOSS. Let op: de aangifte in het MOSS-systeem moet naast de gewone btw-aangifte worden ingediend. Het is dus een extra administratieve last. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangifte (toepassing juiste btw-tarief etc). Daarnaast is het van belang dat voor de MOSS-aangifte een (afwijkende) indieningstermijn geldt van 20 dagen na het verstrijken van het tijdvak. Dit betekent dat de MOSS-aangifte uiterlijk op 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari moet worden ingediend.

Het voorgaande betekent dat het van groot belang is om nu na te gaan of u te maken krijgt met deze wijziging van de plaats-van-dienst-regels en of u in Nederland gebruik wilt maken van de MOSS. Daarnaast is het van belang om na te gaan of u (voldoende) in staat bent om te administreren waar uw particuliere afnemers zich bevinden (factuuradres afnemer, bankgegevens, IP-adres, vaste lijn bijv.), en zo niet, om dit alsnog te regelen. Als u vanaf 2015 in Nederland gebruik wilt maken van de MOSS om zodoende btw-registraties en btw-aangifteverplichtingen in het buitenland voorkomen dan is het van belang dat u zich tijdig -d.w.z. vóór 2015- aanmeldt bij de Belastingdienst. Aanmelding voor de MOSS is in Nederland sinds 1 oktober jl. mogelijk. Registreert u zich niet tijdig dan kunt u per 1 januari 2015 geen gebruik maken van de MOSS en zult u zich in alle lidstaten van de particuliere afnemers -dus maximaal in 28 EU-lidstaten!- moeten registreren voor de btw en aldaar periodiek btw-aangiften moeten indienen. Deze buitenlandse btw-verplichtingen gelden totdat u alsnog in Nederland of in een andere EU-lidstaat ingeschreven bent voor de MOSS.

Indien u wilt weten of dit ook voor u van toepassing is in 2015 dan kunt u een afspraak met ons kantoor maken. Tevens kunnen wij samen met u inventariseren of u nog stappen moet ondernemen om de juiste gegevens vaste te leggen omtrent de levering. U kunt ons bellen op 035-5337005 of mailen via support@akzwet.nl

Levert u een dienst die onder de nieuwe regels vallen? U kunt zich al registreren via de belastingdienst. Zorg ervoor dat dit u dit voor 31/12/2014 doet.
Via bovengenoemde link vindt u  ook meer informatie over deze nieuwe regeling betreffende de bewaarplicht, factuureisen, etc.

 

Bron: BTW Plaza

Profit First
Twinfield Expert
Officieel partner van ikwordzzper.nl

van der Zwet Administratieve Dienstverlening maakt gebruik van cookies. Meer informatie

De instellingen voor cookies zijn voor deze website gezet op 'toestaan' om je de best mogelijk ervaring te geven bij het browsen van onze website. Als je doorgaat met het gebruiken van deze website of je klikt op "akkoord" dan stem je in met deze instelling. Jouw gegevens worden niet doorverkocht aan anderen, maar zullen gebruikt worden voor het analyseren en optimaliseren van het gebruik van onze website.

Sluiten