Ondersteuning voor zzp-er

Steunmaatregelen via jouw eigen gemeente

Aanvullingsuitkering voor Zelfstandigen

De oude regeling ‘bijzondere bijstand voor zelfstandigen is aangepast in verband met de huidige Coronacrisis. 

Hieronder lees je meer over deze noodmaatregel die via de eigen gemeente aan te vragen is.

Bbz wordt Tozo

Deze tijdelijke regeling komt voort uit het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen en is een aanvulling op overige maatregelen die op dit moment aangeboden worden. En bevat 2 opties: de aanvullingsuitkering zelfstandigen en een lening voor bedrijfskapitaal

Enkele onderdelen van deze regeling:

  • Geen toetsing op levensvatbaarheid (bij Bbz is dit wel het geval).
  • Binnen 4 weken een uitkering om niet voor een periode van maximaal 3 maanden voor het levensonderhoud.
  • Hoogte van de uitkering is, afhankelijk van het inkomen én de huishoudelijke situatie, maximaal €1500 bruto.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt: deze hoeft later niet terugbetaald te worden.
  • De versnelde procedure is ook voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal €10.157,-
  • Bij de verstrekking van de lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Voor de lening voor bedrijfskapitaal zal een lagere rente gehanteerd worden dan nu bij de Bbz het geval is.

Voorschot op de Tozo

Ondanks dat het systeem voor de aanvraag van deze nieuwe crisismaatregel mogelijk pas rond 25 maart is het wel al mogelijk om via een omweg al de aanvraag te starten.

De gehele procedure voor de aanvraag van een of beide crisismaatregelen verloopt via de gemeente waar je woont. Op basis van een reeds bestaande wet mogen ze wel alvast met voorschotten werken. Via de participatiewet (p-wet art. 52) kan je mogelijk toch eerder al aan de nodige hulp komen.

23.03.2020 Sommige gemeenten hebben zelf al een oplossing online gezet zodat je al kan starten met de aanvraag voor deze crisismaatregel.

Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring