Ondersteuning voor zzp-er

Steunmaatregelen via jouw eigen gemeente

Aanvullingsuitkering voor Zelfstandigen

De oude regeling ‘bijzondere bijstand voor zelfstandigen is aangepast in verband met de huidige Coronacrisis. 

Deze zogenaamde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers betreft een inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers die ten gevolge van de Coronacrisis onvoldoende inkomen hebben.

Update 01.06.2020

Per 31.05.2020 is de oude regeling Tozo regeling komen te vervallen. Deze is per 01.06.2020 vervangen door Tozo 2.

De belangrijkste punten van Tozo 2:
– Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020
– Tozo 2 is ook met terugwerkende kracht later binnen deze 4 maanden aan te vragen
– Heb je al Tozo 1 ontvangen? Dan is de procedure voor Tozo 2 korter
– De aanvraag blijft via de eigen woongemeente lopen.
– Tozo 2 dient aangevraagd te worden (GEEN automatische verlenging)
– Er wordt een inkomenstoetsing gedaan van het inkomen van de partner (komt het totale inkomen boven het sociale minimum dan wordt er geen Tozo verstrekt)
-Bij de aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal moet je verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen is voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waar je mee samenwerkt. Is dit wel het geval dan kom je niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal. (je kan nog wel recht hebben op de Tozo bijstand)

Bbz wordt Tozo

Deze tijdelijke regeling komt voort uit het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen en is een aanvulling op overige maatregelen die op dit moment aangeboden worden. En bevat 2 opties: de aanvullingsuitkering zelfstandigen en een lening voor bedrijfskapitaal

Enkele onderdelen van deze regeling:

  • Geen toetsing op levensvatbaarheid (bij Bbz is dit wel het geval).
  • Binnen 4 weken een uitkering om niet voor een periode van maximaal 3 maanden voor het levensonderhoud.
  • Hoogte van de uitkering is, afhankelijk van het inkomen én de huishoudelijke situatie, maximaal €1500 bruto.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt: deze hoeft later niet terugbetaald te worden.
  • De versnelde procedure is ook voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal €10.157,-
  • Bij de verstrekking van de lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Voor de lening voor bedrijfskapitaal zal een lagere rente gehanteerd worden dan nu bij de Bbz het geval is.

Voorschot op de Tozo

De gehele aanvraag voor een of beide crisismaatregelen (bijstand en/of lening) verloopt via de gemeente waar je woont. Op basis van een reeds bestaande wet mogen ze wel alvast met voorschotten werken. Via de participatiewet (p-wet art. 52) kan je mogelijk toch al een voorlopige tegemoetkoming ontvangen.