Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Aan te vragen via het UWV

De crisismaatregel voor ondernemers met personeel

Omdat de bestaande regeling ‘werktijdverkorting’ niet werkbaar is tijdens deze crisis is deze vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling is via het UWV aan te vragen

Wat is NOW

Wanneer je als ondernemer jouw omzet sinds 01.03.2020 met meer dan 20% ziet dalen kan je een beroep doen op de NOW-regeling.

Omdat deze regeling zich richt op het behoud van banen dient de werkgever zich vooraf te committeren aan de verplichting om géén ontslag op economische gronden aan te vragen.

Deze regeling is voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor een periode van 3 maanden. Wanneer nodig kan dit  eventueel met nog eens 3 maanden verlengd worden. Aan deze verlenging kunnen extra voorwaarden verbonden zijn.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van het bedrag is een percentage van de loonsom. De hoogte van dit percentage afhankelijk is van de terugval in de omzet. 

Terugval in omzet Hoogte tegemoetkoming
100% 90%
50% 45%
25% 22,5%

Krijg ik direct de gehele tegemoetkoming?

Bij toekenning van de aanvraag ontvang je 80% van het toegekende percentage. Aan het einde van het termijn (bijv. 3 maanden) wordt gekeken hoe hoog het werkelijke omzetverlies was én wat de werkelijke loonsom is geweest. Op basis van deze informatie wordt er een eindafrekening opgemaakt. Heb je te weinig ontvangen dan wordt dit uitgekeerd. Had je eigenlijk recht op een kleiner bedrag aan tegemoetkoming dan zal je geld terug moeten betalen. 

Oftewel zorg voor een zo correct mogelijke aanvraag zodat je later niet alsnog in de problemen gaat komen.

Kan ik de nieuwe tegemoetkoming al aanvragen?

Ondanks dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze regeling op 17.03.2020 kenbaar heeft gemaakt is het nog niet bekend wanneer deze regeling ingaat.

De periode waarover je de tegemoetkoming kan krijgen hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. Het is mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen voor omzetverlies vanaf 01.03.2020.

Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring