Versoepeling uitstel van betaling voor belastingen

Aan te vragen via de belastingdienst

Versoepeling uitstel van betaling belasting

De bestaande regeling voor Bijzonder uitstel van betaling voor belastingen is versoepeld en boetes worden verlaagd. 
Om gebruik te kunnen maken van deze versoepeling zal je een verzoek moeten indienen bij de belastingdienst.

Update 01.06.2020

Deze regeling loopt in ieder geval tot 1 oktober 2020.
Wanneer je uitstel van betaling hebt aangevraagd hoef je niet te wachten met betalen tot het einde van deze 3 maanden; je mag eerder betalen!

Uitstel nodig voor meer dan 3 maanden? De regels voor langer uitstel zijn versoepelt. Welke stappen je moet nemen voor het aanvragen van een langer uitstel hangt af van de hoogte van de belastingschuld:

* Minder dan €20.000? Je hoeft enkel bewijsstukken te sturen die laten zien dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk gedaald zijn t.o.v. voorgaande maanden
* Meer dan €20.000? Er is nog steeds een verklaring van een zogenaamde derde deskundige (accountant, brancheorganisatie, etc) nodig

Wel gelden de volgende voorwaarden waardoor je kan zorgen dat jouw kaspositie (de hoeveelheid geld dat je tot je beschikking hebt) verbetert:
* geen uitkering van bonussen of dividenden
* geen inkoop van eigen aandelen   

Eenvoudigere aanvraag

Ondernemers die getroffen zijn door de crisis kunnen eenvoudig uitstel van belastingbetaling aanvragen. De belastingdienst stopt de invordering dan direct. Dit verzoek kan je indienen voor de onder andere de volgende belastingen:

  • Omzetbelasting (BTW)
  • Loonbelasting (LH)
  • Inkomstenbelasting (IB en Zvw)
  • Vennootschapsbelasting (VPB)
  • Kansspelbelasting
  • Assurantiebelasting
  • Verhuurdersheffing
  • Accijns   

Het gaat om een uitstel van betaling voor 3 maanden. Ook de eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet betaald te worden. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Deze rente wordt in rekening gebracht wanneer het betalingstermijn verstreken is.

Bij deze aanvraag voor uitstel van 3 maanden hoef je geen bewijzen mee te zenden. Wanneer noodzakelijk kan je het verzoek met 3 maanden verlengen; dan dien je wel bewijzen mee te zenden (info op 23.03.2020).

Wil jij een standaardbrief ontvangen om een uitstelverzoek van 3 maanden te doen?  Gebruik de knop hieronder! 

Wanneer verstuur je de brief?

Bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting; na ontvangst van de aanslag.

Bij de omzetbelasting en vennootschapsbelasting doe je dit me het inzenden van de aangifte. Omdat je bij deze belastingen wel al een (betalings-)kenmerk hebt kan je direct al uitstel van betaling aanvragen.  Je doet hierbij geen betaling voor de ingediende aanslag.

Om gebruik te kunnen maken van deze versoepeling van uitstel van belastingbetaling dien je wel te voldoen aan het urencriterium. De meeste crisismaatregelen eisen dat je voor 01.01.2020 al ondernemer was en je in 2019 voldeed aan het urencriterium van 1225 uur.

Is een deskundigenverklaring noodzakelijk?

Per 20.03.2020 is deze regeling verder versoepelt door de overheid. Waar je normaal al bij een uitstel van 3 maanden een deskundigenverklaring nodig had is dit nu enkel nodig bij aanvragen voor een periode van meer dan 3 maanden.

Deze verklaring wordt gedaan door een ‘derde deskundige’ bijvoorbeeld een boekhouder of een accountant die onder andere verklaart dat het bedrijf levensvatbaar is.

Op dit moment wordt er nog gekeken welke informatie wel nodig is en hoe de aan`levering hiervan zo eenvoudig mogelijk kan.

TIP: Verlaag de Voorlopige Aanslag 2020

Veel ondernemers hebben hebben begin dit jaar een Voorlopige Aanslag ontvangen. Ofwel voor de inkomstenbelasting (IB/pvv en/of Zvw) ofwel voor de vennootschapsbelasting. De hoogte van deze aanslagen is gebaseerd op informatie uit het verleden. 

Wanneer je verwacht te maken te krijgen met een sterk dalende omzet en daardoor ook een dalende winst, kan je de Voorlopige Aanslag laten verlagen. Wanneer op een later moment in het jaar de omzet en daarmee de winst weer sterk stijgt kan je de Voorlopige Aanslag ook weer laten verhogen.