fbpx

2 Blauwe enveloppenOp 13 februari jl. hebben de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een akkoord bereikt over de woningmarkt. Dit akkoord moet de woningmarkt en de bouwsector stimuleren. In het akkoord is onder andere afgesproken dat het btw-tarief op de arbeidscomponent van renovatie en herstel van woningen die meer dan twee jaar als zodanig in gebruik zijn per 1 maart 2013 voor één jaar belast is met 6% btw.

Renovatie en herstel
Onder renovatie en herstel moet in dit verband worden verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen) van een woning. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning waardoor zij in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning, kan voor van de arbeidscomponent het 6%-tarief worden toegepast.

Splitsing arbeid en materialen
Het 6%-tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de materialen die gebruikt worden bij de renovatie of het herstel van woningen. Men zal dus een splitsing moeten maken tussen arbeidskosten en materiaalkosten. Als de ondernemer voor het geheel één vergoeding in rekening brengt en op de factuur geen splitsing aanbrengt, zal hij een marktconforme splitsing moeten maken. Als hiervoor geen gegevens zijn moet de ondernemer de splitsing op basis van de kostprijs te maken.

Kosten van materialen die in eigen productie vervaardigd zijn, zoals inbouwkasten, dakkapellen etc kwalificeren daarbij als materiaalkosten, maar de arbeid van het maken van deze goederen behoort tot de arbeidscomponent. Overheadkosten mogen naar evenredigheid worden verdeeld.

Woning
Het 6%-tarief voor renovatie en herstel geldt slechts voor woningen die meer dan twee jaar (als zodanig) in gebruik zijn. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan woonhuizen, maar ook woonruimte in bejaardenhuizen, verzorgingshuizen, studentenflats etc. Ook woonboten en woonwagens zijn onder omstandigheden aan te merken als woning. Of de woning in eigendom is van de opdrachtgever of gehuurd wordt, maakt niet uit. Het 6%-tarief is dus ook van toepassing op de renovatie van voormelde woningen in opdracht van woningcorporaties.

Diensten architecten en hoveniers
Het 6%-tarief mag ook worden toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers, mits zij de renovatie van de woning, zoals hiervoor bedoeld, begeleiden. Daarnaast is goedgekeurd dat hoveniers e.d. ondernemers het 6%-tarief toepassen op de arbeidskosten van de aanleg en onderhoud van tuinen die behoren bij een hiervoor bedoelde woning.

Moment tariefbepaling
Het verlaagde tarief is slechts van toepassing indien de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en voor 1 maart 2014. Wordt een opdracht in delen gefactureerd moet hier al rekening mee gehouden worden.

Bron: BTW Plaza

0