fbpx

Op 1 januari 2013 veranderen de factureringsregels op een aantal gebieden. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de regels o.a. makkelijker en moderner te maken. Zo wordt er aandacht besteed aan het elektronisch factureren en het bevorderen van het gebruik hiervan. Ook zijn er wijzigingen met betrekking tot de uitreiking van de factuur, de inhoud hiervan en het bewaren van de factuur.

De eisen waaraan een factuur moet voldoen wijzigen op een aantal punten. Deze eisen staan hieronder op een rij.

Wat moet er op een factuur staan?

 1. De datum waarop u de factuur uitreikt.
 2. Opeenvolgend factuurnummer (u mag meerdere reeksen hanteren).
 3. Btw-identificatienummer van de leverancier / dienstverrichter.
 4. Btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht.
 5. Naw-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer. (naw = naam, adres, woon-/verstigingsplaats)
 6. De hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten en een duidelijke omschrijving hiervan
 7. De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden.
 8. De maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetalingkortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.
 9. Het toegepaste btw-tarief.
 10. Het te betalen btw-bedrag.
 11. Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter dient u op de factuur te vermelden: “factuur uitgereikt door de afnemer”.
 12. Indien van toepassing: een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
 13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding “btw verlegd” opgenomen worden.
 14. Betreft de verkoop een vervoermiddel, dan dienen de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) te worden opgenomen.
 15. Indien van toepassing de vermelding “Bijzondere regeling reisbureaus”
 16. Indien van toepassing de vermelding: “Bijzondere regeling – gebruikte goederen”, “Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen”, ”Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”
 17. Indien van toepassing de naw-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

De punten 11 (het verwijzen naar de verleggingregeling), 15 (reisbureauregeling) en 16 (het specifiek vermelden van een bijzondere regeling) zijn gewijzigd of nieuw vanaf 2013.

De wijzigingen lijken niet zo groot, maar realiseer je wel dat de Belastingdienst een boete kan opleggen van maximaal € 4.920 als u een onjuiste factuur uitreikt. Begin daarom op tijd met het aanpassen van uw facturen en zorg ervoor dat de verplichte vermeldingen op de factuur komen te staan.

Bron: Belastingdienst

0