Voor ondernemers die over een kalenderjaar per saldo een klein bedrag aan BTW hoeven af te dragen bestaat de kleine ondernemersregeling. Deze regeling, in het kort KOR genoemd, levert je een voordeel op als je over een kalenderjaar minder dan €1883 aan BTW hoeft af te dragen. Het saldo over een kalenderjaar bereken je door de vooraftrek (BTW over inkoop) af te trekken van de BTW van jouw omzet over dat jaar. Het voordeel kan variëren van een gedeeltelijke vrijstelling van de BTW afdracht tot een gehele kwijtschelding. Deze kwijtschelding mag je toepassen als je minder dan €1345 aan BTW te betalen hebt.

Voorbeeld 1:
Je hoeft over een kalenderjaar maar €1650 aan BTW af te dragen, dan kom je in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling.
Hiervoor pas je de volgende formule toe: 2,5x(1883-1650)= 582,50.
Dit bedrag mag je in de BTW aangifte invullen in punt 5d van de BTW aangifte over het 4e kwartaal.

Voorbeeld 2:
Over een kalenderjaar kom je uit op een bedrag van €1225 aan af te dragen BTW.
Dit bedrag vul je in in punt 5d van de BTW aangifte over het 4e kwartaal.


In beide gevallen kan het zijn dat je nu per saldo geld terugkrijgt van de Belastingdienst.
Er is een termijn van 8 weken waarin zij dit aan jou dienen terug te betalen.


Hou er wel rekening mee dat BTW die je niet af hoeft af te dragen winst is voor jouw bedrijf.

Deze dien je bij jouw aangifte inkomstenbelasting op te tellen bij de winst gerealiseerd uit jouw werkzaamheden.