fbpx

Voor ondernemers die over een kalenderjaar per saldo een klein bedrag aan BTW hoeven af te dragen bestaat de kleine ondernemersregeling. Deze regeling, in het kort KOR genoemd, levert je een voordeel op als je over een kalenderjaar minder dan €1883 aan BTW hoeft af te dragen. Het saldo over een kalenderjaar bereken je door de vooraftrek (BTW over inkoop) af te trekken van de BTW van jouw omzet over dat jaar. Het voordeel kan variëren van een gedeeltelijke vrijstelling van de BTW afdracht tot een gehele kwijtschelding. Deze kwijtschelding mag je toepassen als je minder dan €1345 aan BTW te betalen hebt.


Voorbeeld 1:

Je hoeft over een kalenderjaar maar €1650 aan BTW af te dragen, dan kom je in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling.
Hiervoor pas je de volgende formule toe: 2,5x(1883-1650)= 582,50.
Dit bedrag mag je in de BTW aangifte invullen in punt 5d van de BTW aangifte over het 4e kwartaal.


Voorbeeld 2:
Over een kalenderjaar kom je uit op een bedrag van €1225 aan af te dragen BTW.

Dit bedrag vul je in in punt 5d van de BTW aangifte over het 4e kwartaal.

In beide gevallen kan het zijn dat je nu geld terugkrijgt op basis van de BTW aangifte die je gaat indienen.
Binnen een termijn van maximaal 8 weken ontvang je een bericht van de Belastingdienst.


Inkopen binnen de EU gedaan?

Dan dien je bij het berekenen van de KOR een kleine aanpassing te maken.
Tijdens het inboeken van de ontvangen facturen met ‘VAT charges reversed’ gebruik je in een boekhoudpakket een code als ‘BTW inkopen binnen EU’. Hierdoor komt de BTW over de aankoop zowel bij rubriek 4b als bij rubriek 5b te staan. Per saldo komt dit neer op €0; geen BTW afdragen.
Bij het berekenen van de KOR dien je het bedrag bij rubriek 4b op €0 te stellen, maar blijft het bedrag in rubriek 5b wel staan. De berekening zal laten zien dat je nu meer BTW over een heel jaar moet betalen. Het getoonde bedrag kan boven de KOR grenzen uitkomen. In die gevallen kan en mag je de KOR niet toepassen in de BTW aangifte.


Hou er wel rekening mee dat BTW die je niet af hoeft af te dragen winst is voor jouw bedrijf.

Dit bedrag tel je in de administratie op bij de winst.

Let op: deze regeling verdwijnt per 31.12.2019.

Lees meer over de nieuwe kleine ondernemersregeling die per 01.01.2020 in gaat.