fbpx

Disclaimer

 

Deze website heeft als doel om jou kennis te laten maken met Administratiekantoor van der Zwet (AKZ).

AKZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie (teksten, afbeeldingen en andere materialen) op onze websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de getoonde informatie.  Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van AKZ.

Voor een advies toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een winst-coach, adviseur, belastingconsulent of andere deskundige van Administratiekantoor van der Zwet. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u raadplegen via deze website.


Rechten

De informatie op deze website is enkel bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze websites liggen bij AKZ en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AKZ. Dit behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), uitgezonderd wanneer bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Aansprakelijkheid

AKZ spant zich in om de inhoud van deze websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op onze websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AKZ. In het bijzonder zijn alle prijzen op onze websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden wordt elke aansprakelijkheid door AKZ uitgesloten.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze websites vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat deze sites hier geheel vrij van zijn. AKZ is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze websites door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of – software.


Wijzigingen

AKZ houdt zicht het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden. De laatste wijziging is van 23 mei 2018.