fbpx

Gebruik jij jouw privé auto voor zakelijke ritten?


Wist je dat je naast het declareren van de zakelijk gereden kilometers ook een deel van de BTW over alle autokosten kan terugvragen?

Maar hoe zorg je hier nu voor?

1- Hou een kilometerregistratie bij waarin je ook de kilometerstand aan het begin en het einde van het jaar vermeldt
Hiermee kan namelijk bepaald worden welk percentage van de totale kilometers in 1 jaar zakelijk zijn.
Heb jij jouw kilometerstand van 1 januari niet genoteerd: schrijf dan die van vandaag op!

2- Bewaar alle bonnen die betrekking hebben op autokosten; brandstof, reparatie, onderhoud, wassen, etc.
Maak aan het einde van het jaar een optelling van de betaalde BTW.

3- Bereken welk deel van de betaalde BTW betrekking heeft op de zakelijke kilometers.
Dit bereken je door het bedrag aan BTW ter vermenigvuldigen met het percentage aan zakelijke kilometers. De uitkomst hiervan is het bedrag dat je aan voorbelasting mag aftrekken in 5b van de laatste BTW aangifte over het betreffende jaar.

LET OP: Heb je zowel belaste als vrijgestelde omzet dan dien je hiermee rekening te houden in de berekening. Je dient namelijk het percentage vast te stellen van de belaste omzet t.o.v. jouw totale omzet. Heb je verschillende soorten omzet dan wordt de berekening als volgt:

% belaste omzet x % zakelijke ritten x BTW over autokosten = terug te vragen bedrag

Helaas mag je de gemaakte kosten voor jouw privé auto niet aftrekken in jouw zakelijke administratie. Je kan wel een declaratie voor de zakelijk gereden kilometer indienen bij jouw bedrijf. Let er wel op dat je niet meer dan €0.19 per kilometer hanteert.


Verzorgen wij jouw administratie en lever je alle kosten aan
dan zorgen wij voor de berekeningen. 

disclaimer: onze artikelen bevatten algemene informatie die gelden op het moment van het publiceren van het artikel. Wij kunnen geenszins aansprakelijk gehouden worden voor het foutief toepassen van deze informatie of het afwijken van de informatie in dit artikel van geldende regels en/of wetgeving op enig ander moment.