fbpx

Wat te doen met de BTW aangifte in deze corona crisis.

Veel ondernemers hebben maken met het gedeeltelijk of zelfs geheel wegvallen van hun inkomsten. Terwijl daarnaast de vaste kosten wel door blijven lopen. En dan komt nu ook de BTW aangifte eraan die aan het einde van de maand betaald dient te worden (april 2020).

Welke mogelijkheden heb je als ondernemer?

Voor ondernemers bestond de regeling ‘bijzonder uitstel voor belastingbetaling’ al. Deze is vanwege de corona crisis versoepelt. Zo is de rente verlaagd naar 0.1% en wordt de boete voor het niet op tijd betalen van de aangifte niet toegepast. Daarnaast vraag je om een ‘standaard’ betalingsuitstel van 3 maanden wanneer je jouw verzoek instuurt.

Van deze regeling kan momenteel enkel tot 19 juni 2020 gebruik gemaakt worden.

Maar een ding is wel belangrijk:

De BTW aangifte moet volgens schema ingediend worden.

Om een bewuste keuze te maken of je wel of geen gebruik wilt maken van de uitstel van betaling is het belangrijk om te weten hoe je ervoor staat.

In twee stappen kan je al weten hoe jij er financieel voor staat!

  1. Verwerk je administratie en stel de BTW aangifte op
    Hierdoor krijg je inzicht in hoeveel BTW je moet betalen.
       
  2. Maak een maandelijks overzicht van je inkomsten en uitgaven. 
    Maak inzichtelijk hoeveel geld je op welk moment tot je beschikking hebt. Neem hierbij ook mee het bedrag dat jij als ‘salaris’ elke maand uit je bedrijf wilt opnemen.

Stel nu op basis van de informatie uit deze twee stappen jezelf de vraag: ‘Kan ik op zowel zakelijk als privé financieel drie maanden overbruggen?’  En welk antwoord geef jij: JA, misschien, NEE?

En wat wordt het antwoord als je bijstand via de gemeente (Tozo) aanvraagt?

Wat kan je nu doen op basis van jouw antwoord?

JA, ik kan 3 maanden overbruggen

Zorg dat je jouw aangifte op tijd indient bij de belastingdienst. En betaal deze uiterlijk op 28 april zodat je zeker weet dat het geld op tijd binnen is.

Misschien kan ik 3 maanden overbruggen

Na indienen van de aangifte betaal dat deel van de BTW aangifte dat je wel kan betalen. Voor de rest van de aangifte vraag je uitstel van betaling aan.

NEE, ik kan geen 3 maanden overbruggen

Dien de BTW aangifte uiterlijk 30 april in. En vraag later (online) uitstel van betaling aan.

Wanneer moet je uitstel van betaling aanvragen?

Het beste kan je uitstel van betaling aanvragen wanneer je de aanslag van de belastingdienst ontvangt omdat dit je meer tijd geeft om het bedrag alsnog te kunnen betalen.

Zie het verschil in onderstaande voorbeelden:

Voorbeeld 1
15 april: BTW aangifte ingediend
15 april: Online verzoek uitstel
15 juli: Einde 3 maanden uitstel;
BTW aangifte moet betaald worden
Voorbeeld 2
15 april: BTW aangifte ingediend
30 mei: Aanslagbrief van belastingdienst
1 juni: (Online) verzoek uitstel
1 september: Einde 3 maanden uitstel:
BTW aangifte moet betaald worden
Zoals je ziet zit er een verschil in van 1,5 maanden tussen het einde van de 3 maanden periode.

Heb jij je bij voorbeeld 1 ook gerealiseerd dat je in juli de BTW aangifte over het tweede kwartaal moet betalen? En je nu dus 1,5 tot 2 BTW aangiften moet betalen?


Bij voorbeeld 2 heb je veel meer tijd om het geld bij elkaar te krijgen om alsnog de BTW aangifte van het 1e kwartaal te betalen. Plus de BTW aangifte over het derde kwartaal komt pas een maand later!

Hoe kan je uitstel van betaling aanvragen?

Online via de website van de belastingdienst

Het aanvragen van uitstel voor één of meerdere belastingsoorten kan via een aparte pagina bij de belastingdienst. Tijdens het invullen kan je aangeven voor welke belasting je utistel van betaling wilt.

Ga naar website belastingdienst om uitstel aan te vragen

Verzoek op papier insturen

Het is ook mogelijk om uitstel aan te vragen door het versturen van een brief. Via het onderdeel Corona dossier (onderdeel Uitstel Belastingen) kan je een voorbeeldbrief verzoek uitstel belastingbetaling opvragen.

Als je dat nog niet gedaan hebt tijdens het lezen van deze blog: zorg dat je nu een overzicht maakt van jouw financiën. Je zult zien dat dit je inzicht zal geven in de stand van zaken, maar ook het piekeren zal verminderen omdat je nu weet welke keuzes je hebt.

Lukt het je niet om een goed overzicht te maken?

Maak dan gebruik van een BTW Briefing

Tijdens een persoonlijke online BTW Briefing bespreken wij jouw situatie, jouw mogelijkheden en ontvang je tips die je nu, maar ook na deze crisis kan toepassen.

Wat krijg je?
* Je ontvangt een geldstroom template waarin jij eenvoudig jouw financiën in kaart kan brengen.
* Je krijgt een gesprek van 25 minuten waarin jij vragen kan stellen over:
– financiële stand van zaken in je bedrijf
– hoe je bedrijf financieel gezonder te maken
– keuze wel of geen uitstel vragen
– de steunmaatregelen
– tips voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

Deze BTW briefing is gericht op geldstromen, wat ze betekenen en wat je kan doen om ze te verbeteren.

Investering tot 14 april: €30,- excl. BTW
Daarna €37,- (excl. BTW)

0