fbpx

Communicatie belastingdienst

Omdat er verschillende momenten en redenen zijn om namens jou met de belastingdienst te praten willen wij graag alle informatie daarover hebben. Om dit ook daardwerkelijk te kunnen doen hebben wij ook jouw toestemming hiervoor nodig, 

Let op: Gaan wij ook voor jouw (fiscale) partner de aangifte doen dan hebben wij ook van hem/haar deze gegevens nodig!

 

EENMANSZAAK

B.V.

PARTICULIER

Eenmanszaak

Voor een eenmanszaak zijn er verschillende belastingaangiften waarvoor wij met de belastingdienst praten: omzetbelasting, intracommunautaire leveringen, loonbelasting en meer. 

Om te weten wanneer jij bepaalde aangiften moet doen ontvang ik graag de volgende informatie van jou:
* Brief belastingdienst ‘toekenning BTW (ID) nummer’
* Brief belastingdienst ‘BTW aangiftetijdvak’

Heb je personeel dan ook:
* Brief belastingdienst ‘toekenning loonheffingsnummer’
* Brief belastingdienst ‘premie percentages loonadministratie’ (afgelopen boekjaar en dit boekjaar)

Daarnaast ontvang ik graag jouw toestemming om namens jou en jouw bedrijf met de belastingdienst te mogen praten:
* Ingevuld formulier ‘machting belastingdienst’
* Kopie identiteitsbewijs
(enkel paspoort of identiteitskaart toegestaan)

Let op: heb je een (fiscale) partner dan dient hij/zij ook de machtiging in te vullen.

Alle documenten mag je uploaden in ClientOnline.
Op de pagina ClientOnline staat uitleg over het uploaden van documenten.

B.V.

Voor een B.V. zijn er verschillende belastingaangiften waarvoor wij met de belastingdienst moeten praten: omzetbelasting, vennootschapsbelasting, intracommunautaire leveringen, loonbelasting en meer. 

Om te weten wanneer jij bepaalde aangiften moet doen ontvang ik graag de volgende informatie van jou:
* Brief belastingdienst ‘toekenning BTW (ID)/RSIN nummer’
* Brief belastingdienst ‘BTW aangiftetijdvak’

Heb je personeel dan ook:
* Brief belastingdienst ‘toekenning loonheffingsnummer’
* Brief belastingdienst ‘premie percentages loonadministratie’ (afgelopen boekjaar en dit boekjaar)
De specifieke gegevens van de werknemers t.b.v. de salarisadministratie pakken wij later op.

Daarnaast ontvang ik graag jouw toestemming om namens jou en jouw bedrijf met de belastingdienst te mogen praten:
* Ingevuld formulier ‘machting belastingdienst’
* Kopie identiteitsbewijs
(enkel paspoort of identiteitskaart toegestaan)
* Stroomdiagram bedrijfsstructuur incl. UBO
*
* Ingevuld formulier UBO (Ultimate Beneficiairy Owner) incl. kopie identiteitsbewijs van elke UBO

 

Alle documenten mag je uploaden in ClientOnline.
Op de pagina ClientOnline staat uitleg over het uploaden van documenten.

* UBO is de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.

Particulier

Om namens jou met de belastingdienst te mogen praten, maar ook om een aantal gegevens van het te mogen ontvangen heb ik jouw toestemming nodig. Deze kan je geven met het formulier ‘machtiging belastingdienst’.

Graag ontvang ik het onderstaande formulier ingevuld van jou retour:
* Formulier ‘machtiging belastingdienst’
* Kopie identiteitsbewijs
(alleen paspoort en identiteitsbewijs zijn toegestaan)

Het ingevulde formulier mag je uploaden in ClientOnline.
Op de pagina ClientOnline staat uitleg hierover.

0