fbpx

Als ondernemer krijg je te maken heel veel nieuwe termen en gewoonten. Soms lijkt het zelfs alsof je een nieuwe taal moet leren.

Een taal waarvan je niet altijd direct alle woorden begrijpt, laat staan dat je weet wat je ermee moet doen.

Zo krijg je als ondernemer te maken met de taal van de belastingdienst. En soms lijkt het wel alsof welk woord een samenvoegsel is met het woord ‘belasting’.

Ineens krijg je te maken met termen als omzetbelasting, inkomstenbelasting en misschien ook wel vennootschapsbelasting en loonbelasting waardoor ook woorden als motorrijtuigenbelasting en assurantiebelasting een heel andere betekenis lijken te krijgen.

Daarnaast mag je sommige rechtstreeks terugvragen van de belastingdienst en mag je andere belastingsoorten alleen maar als kosten in je bedrijf opvoeren. Dat hierdoor heel veel verwarring ontstaat vind ik niet zo heel vreemd.

Graag vertel ik je meer over de belastingen en hoe je ermee omgaat zodat ook jij weet wat je doet. De eerste belasting die ik behandel is de omzetbelasting oftewel de BTW.

Is het nu omzetbelasting of BTW?

De eerste verwarring ontstaat vaak al bij de naam van deze belasting omdat er twee namen voor gebruikt worden.

  1. Omzetbelasting: belasting die gerekend wordt over de omzet
  2. BTW: belasting over de toegevoegde waarde 

Beide termen betekenen hetzelfde: er wordt belasting gerekend over de verkoopwaarde van een dienst of product. Beide woorden mogen door elkaar gebruikt worden. 

Voorbeeld:
Jij werkt voor een andere ondernemer en het hebt een uurtarief van €55 besproken.
Als ondernemers onderling praat je altijd in prijzen excl. BTW. Dit is omdat feitelijk de meeste ondernemers altijd de BTW terug mogen vragen in de BTW aangifte (zie uitleg verderop).

Je hebt 20 uur werk verricht en mag deze nu factureren. Op de factuur komt het volgende te staan:

 

benaming voor belastingdienst en administratie:
20 uur (€55/u) €1100,- Omzet
BTW 21% over €1100 € 231,- Omzetbelasting of BTW
Totaal te voldoen €1331,-

 

 

21%, 9%, 0%, vrijgesteld of verlegging?

Het standaard BTW tarief dat in Nederland gebruikt wordt is 21%.

Maar over sommige diensten (waaronder eten en drinken, stucadoorswerk) mag 9% gerekend worden. Daarnaast zijn er ook diensten die onder 0% vallen. En zo zijn bijvoorbeeld sommige vormen van onderwijs vrijgesteld zijn van de BTW of vallen onder het lagere 9%.

En in de bouw mogen aannemers en bouwvakkers de BTW onderling verleggen en hoeft enkel aan de eindklant (particulier) BTW in rekening gebracht worden.

Welk tarief je dient te gebruiken is afhankelijk van een aantal factoren waaronder aan wie je levert en wat je levert. Weet je het niet zeker? Neem dan contact op met een expert (boekhouder, belastingconsulent of accountant) of vraag per brief antwoord aan de belastingdienst. 

Hoe werkt de BTW aangifte (of aangifte omzetbelasting)?

Als jij werk verricht of producten verkoopt waarover jij BTW berekent aan jouw klanten in Nederland dan zal je een BTW aangifte moeten doen. Wanneer je deze moet doen is afhankelijk van wat de belastingdienst jou verteld heeft: maandelijks, per kwartaal of per jaar.

Bij de maand en kwartaal aangifte dien je binnen 1 maand na afloop van de periode de BTW aangifte ingediend en betaald te hebben. Voor de jaar aangifte heb je 2 maanden de tijd.

Maar ook hier gelden weer wat aparte regels:

  1. Als je BTW vrijgestelde diensten levert dan mag je geen BTW over de inkopen terugvragen. Deze BTW boek je als kosten.
  2. Lever je diensten met BTW en vrijgestelde diensten dan mag je maar een deel van de BTW over de inkopen terug vragen. Dit dient in verhouding zijn met het deel belaste omzet van de totale omzet.
  3. Niet over alle kosten mag je de BTW terugvragen. Heb je in café gegeten met een (potentiële) klant: dan mag je de BTW niet terugvragen. 
  4. Heb je in het buitenland iets gekocht voor je bedrijf en is er lokale BTW over berekent: deze BTW mag je niet in Nederland terugvragen (het is immers geen Nederlandse BTW; hier zijn andere opties voor)
  5. Kies je in 2020 om de ODOV (nieuwe KOR regeling) te gebruiken dan mag je geen BTW in rekening brengen en geen BTW terugvragen. Wanneer je over de €20.000 omzet moet je dit aangeven bij de belastingdienst en zal je per die datum wel weer BTW mogen rekenen en terugvragen.

Voorbeeld:
Je mag per kwartaal een BTW aangifte doen dan ga je als volgt te werk:

 

1. de aangifte omzetbelasting gaat altijd uit van de datum op de bon of de factuur.
je kijkt niet naar de datum waarop je betaald hebt of wanneer je het geld van je klant hebt ontvangen
2. Je telt elke omzetsoort bij elkaar op net zoals de bijbehorende BTW
3. Je telt de BTW op van al jouw inkopen in de betreffende periode
4. Met deze informatie vul je de BTW aangifte in.

 

omzetbedrag omzetbelasting
rubriek 1a €20.000 €4200,-
rubriek 5b
(voorbelasting of BTW over inkopen)
€1150,-
Te betalen BTW €3050,-

 

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met verkopen aan en inkopen van landen buiten Nederland. 

Doorgeefluik voor de omzetbelasting!

Het verschil tussen wat je aan BTW ontvangen en betaald hebt in bijv. een kwartaal verreken je met de belastingdienst. Soms krijg je geld terug, maar meestal moet je betalen. Maar per saldo hou je geen geld over aan de BTW (m.i.v. 01-01-2020). Je bent namelijk een doorgeefluik voor de omzetbelasting omdat dit iets is wat de belastingdienst toekomt.

Bedenk je gewoon dat de BTW niet jouw geld is!

TIP
Heb je geld van je klant ontvangen? Zet dan de BTW bedrag uit deze betaling opzij op een aparte bankrekening. Je kan dan niet het geld ‘per ongeluk’ uitgeven en je hebt het staan wanneer je de BTW aangifte moet betalen.

Ik hoop dat bovenstaande uitleg je een stuk duidelijkheid heeft gegeven over de BTW oftewel de omzetbelasting.

Als je de juiste informatie hebt m.b.t. de BTW voor jouw bedrijf en je hebt een bijgewerkte boekhouding in jouw (online) administratiepakket kan je de BTW aangifte in een paar tellen gedaan en betaald hebben!

Heb jij een vraag? 
Over de omzetbelasting of over de BTW aangifte, een van de andere belastingen, de boekhouding of over het ondernemen in het algemeen?

Plan een BTW briefing in!

30 minuten lang kan jij jouw vragen stellen aan een expert op het gebied van belastingen, geld management, boekhouding en ondernemerschap. Na afloop ontvang je de opname van de BTW briefing. 

Investering: €47,- (excl. BTW) (€56,87 incl. BTW)
Deze kosten zijn geheel aftrekbaar in jouw bedrijf.