fbpx

Sinds 1 januari 2012 is de aanvraagtermijn voor kinderopvangtoeslag verkort en geldt een terugwerkende kracht van maximaal één maand. In de praktijk is gebleken dat veel ouders niet op de hoogte waren van deze wijziging. Hierdoor zijn veel aanvragen laat ingediend, waardoor veel ouders kinderopvangtoeslag zijn misgelopen. Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft bekendgemaakt de beperking van de aanvraag-termijn voor 2012 en 2013 te schrappen. Ouders die voor deze jaren de kinderopvang niet tijdig hebben aangevraagd, krijgen alsnog de mogelijkheid
de toeslag aan te vragen. De Belastingdienst zal ouders die kinderopvangtoeslag aanvroegen met terugwerkende kracht van langer dan twee maanden, zelf benaderen. Andere ouders kunnen alsnog zelf een aanvraag indienen.

Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe regeling in gewijzigde vorm in voor toeslagjaar 2014. Willen ouders dan kinderopvangtoeslag aanvragen, dan geldt een terugwerkende kracht van maximaal drie maanden.

Bron: Register Belastingadviseurs