fbpx

Per 1 januari 2015 wijzigen de regels voor de plaats van dienst in de gehele EU voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten die een btw-ondernemer binnen de EU verleent aan particulieren of niet-ondernemers (overheid bijv.) in andere EU-lidstaten. Vanaf die datum zullen deze diensten niet langer belast zijn in het vestigingsland van de dienstverlener, maar in het land van de afnemer. Deze wijziging van de plaats-van-dienstregels betekent dat een Nederlandse btw-ondernemer die dergelijke diensten verkoopt aan particulieren in andere EU-lidstaten in al deze lidstaten btw verschuldigd is.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat een Nederlandse btw-ondernemer via internet e-books verkoopt aan particulieren in België, Duitsland, Luxemburg, Zweden en Oostenrijk. Op grond van de huidige plaats-van-dienst-regels is de Nederlandse btw-ondernemer hierover 21% Nederlandse btw verschuldigd. Echter, vanaf 1 januari 2015 is de Nederlandse btw-ondernemer uit ons voorbeeld hierover -ervan uitgaande dat de btw-tarieven in deze EU-lidstaten per 2015 niet wijzigen- 21% Belgische, 19% Duitse, 20% Oostenrijkse en 25% Zweedse btw verschuldigd.

Een aantal andere diensten die hier onder vallen zijn: website-onderhoud, website-design, hosting, levering van software, onderhoud van online marktplaatsen, diensten op het gebied van vaste en mobiele telefonie, voicemail, internet en particuliere netwerkaansluitingen, uitzenden van radio- en televisieuitzendingen (ook als deze via internet bekeken of beluisterd worden, denk aan ‘uitzending gemist’).

Een aantal diensten die er niet onder vallen: Cd’s en dvd’s, diensten van advocaten en financiele adviseurs die via e-mail adviseren, reclame en onderwijs via internet.

Om te voorkomen dat Nederlandse btw-ondernemers, zoals de btw-ondernemer uit ons voorbeeld, zich in al deze EU-lidstaten moet registreren voor de btw en periodiek lokale btw-aangiften moet indienen, is de Mini One Stop Shop-regeling of -in het Nederlands- de mini-één-loket-regeling (hierna: de MOSS) in het leven geroepen. Op grond van deze regeling kunnen Nederlandse btw-ondernemers die elektronische, telecommunicatie- of omroepdiensten verrichten aan particulieren in andere EU-lidstaten de te betalen buitenlandse btw per kwartaal in Nederland melden en betalen. Registratie voor de MOSS moet in één EU-lidstaat maar hoeft niet per se in de EU-lidstaat van vestiging. Wij verwachten echter dat de meeste Nederlandse btw-ondernemers zich ‘gewoon’ in Nederland zullen aanmelden voor de MOSS. Let op: de aangifte in het MOSS-systeem moet naast de gewone btw-aangifte worden ingediend. Het is dus een extra administratieve last. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangifte (toepassing juiste btw-tarief etc). Daarnaast is het van belang dat voor de MOSS-aangifte een (afwijkende) indieningstermijn geldt van 20 dagen na het verstrijken van het tijdvak. Dit betekent dat de MOSS-aangifte uiterlijk op 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari moet worden ingediend.

Het voorgaande betekent dat het van groot belang is om nu na te gaan of u te maken krijgt met deze wijziging van de plaats-van-dienst-regels en of u in Nederland gebruik wilt maken van de MOSS. Daarnaast is het van belang om na te gaan of u (voldoende) in staat bent om te administreren waar uw particuliere afnemers zich bevinden (factuuradres afnemer, bankgegevens, IP-adres, vaste lijn bijv.), en zo niet, om dit alsnog te regelen. Als u vanaf 2015 in Nederland gebruik wilt maken van de MOSS om zodoende btw-registraties en btw-aangifteverplichtingen in het buitenland voorkomen dan is het van belang dat u zich tijdig -d.w.z. vóór 2015- aanmeldt bij de Belastingdienst. Aanmelding voor de MOSS is in Nederland sinds 1 oktober jl. mogelijk. Registreert u zich niet tijdig dan kunt u per 1 januari 2015 geen gebruik maken van de MOSS en zult u zich in alle lidstaten van de particuliere afnemers -dus maximaal in 28 EU-lidstaten!- moeten registreren voor de btw en aldaar periodiek btw-aangiften moeten indienen. Deze buitenlandse btw-verplichtingen gelden totdat u alsnog in Nederland of in een andere EU-lidstaat ingeschreven bent voor de MOSS.

Indien u wilt weten of dit ook voor u van toepassing is in 2015 dan kunt u een afspraak met ons kantoor maken. Tevens kunnen wij samen met u inventariseren of u nog stappen moet ondernemen om de juiste gegevens vaste te leggen omtrent de levering. U kunt ons bellen op 035-5337005 of mailen via support@akzwet.nl

Levert u een dienst die onder de nieuwe regels vallen? U kunt zich al registreren via de belastingdienst. Zorg ervoor dat dit u dit voor 31/12/2014 doet.
Via bovengenoemde link vindt u  ook meer informatie over deze nieuwe regeling betreffende de bewaarplicht, factuureisen, etc.

 

Bron: BTW Plaza