fbpx

In de loop van 2011-2012 is bekend gemaakt dat de jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel afgeschaft wordt. Met ingang van 2013 zal dit daadwerkelijk gebeuren. Dit betekent dat er geen factuur meer op de mat zal vallen bij alle ondernemers.

Voor andere diensten zoals inzage in en uittreksels uit het handelsregister zullen nog steeds kosten in rekening gebracht worden.

Mocht je er wel een factuur ontvangen voor een jaarbijdrage dan mag je ervan uitgaan dat dit een spookfactuur is. Raadzaam is om dit dan door te geven aan het Steunpunt Acquisitie Fraude zodat er een goed dossier aangelegd kan worden en eventueel door hen stappen ondernomen kunnen worden.

0