fbpx

De deze week ontvangen of nog te ontvangen aangiftebrief (uitnodiging tot het doen van de aangifte IB 2012) bevat onverwachts geen machtigingscode meer. Navraag bij de Belastingdienst leerde ons dat men dit heeft gedaan in het kader van de fraudebestrijding.
Omdat slechts een klein deel belastingplichtigen (ca. 250.000 per jaar) van deze machtiging gebruik maakt, heeft de Belastingdienst hier geen grote ruchtbaarheid aan gegeven. Wel is dit aan de intermediairs medegedeeld op de in november-december 2012 gehouden intermediairdagen.
Men kan nog steeds wel een machtiging aanvragen via digid.nl/machtigen.

Bron: Belastingdienst.