BTW tijdelijk naar 6% in de bouw

Op 13 februari jl. hebben de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een akkoord bereikt over de woningmarkt. Dit akkoord moet de woningmarkt en de bouwsector stimuleren. In het akkoord is onder andere afgesproken dat het...

Controleer de vooringevulde aangifte

Vanaf 1 maart aanstaande is het weer mogelijk om jouw aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij de belastingdienst. Het is mogelijk om de gegevens die reeds bij de belastingdienst bekend zijn te importeren in het aangifte programma. Het is wel van belang om deze...

Machtigingscode niet meer op de aangiftebrief

De deze week ontvangen of nog te ontvangen aangiftebrief (uitnodiging tot het doen van de aangifte IB 2012) bevat onverwachts geen machtigingscode meer. Navraag bij de Belastingdienst leerde ons dat men dit heeft gedaan in het kader van de fraudebestrijding. Omdat...

BTW en de kleine ondernemersregeling

Voor ondernemers die over een kalenderjaar per saldo een klein bedrag aan BTW hoeven af te dragen bestaat de kleine ondernemersregeling. Deze regeling, in het kort KOR genoemd, levert je een voordeel op als je over een kalenderjaar minder dan €1883 aan BTW hoeft af te...

Jaarlijkse bijdrage KvK afgeschaft

In de loop van 2011-2012 is bekend gemaakt dat de jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel afgeschaft wordt. Met ingang van 2013 zal dit daadwerkelijk gebeuren. Dit betekent dat er geen factuur meer op de mat zal vallen bij alle ondernemers. Voor andere...

Controle BTW nummer

Je bent ondernemer en doet zaken met andere ondernemers. Zodra je levert aan een bedrijf binnen Europa of gebruik maakt van de verleggingsregeling voor de BTW dan ben je wettelijk verplicht het BTW-nummer van de afnemer/klant op de factuur te vermelden. Echter hoe kom...

Over op IBAN

In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan het overstappen op IBAN. De reden hiervoor is dat m.i.v. 1 februari 2014 het verplicht wordt om betalingen te doen naar en met IBAN. Maar wat is nu een IBAN? IBAN betekent: International Banking Number. Dit...

Factuureisen 2013

Op 1 januari 2013 veranderen de factureringsregels op een aantal gebieden. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de regels o.a. makkelijker en moderner te maken. Zo wordt er aandacht besteed aan het elektronisch factureren en het bevorderen van het gebruik hiervan. Ook...

Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring